Het gevaar van (onzichtbare) huidirritatie

In feite heeft ieder mens een gevoelige huid. Of er bij jou al dan niet huidirritatie ontstaat, is enerzijds afhankelijk van de mate waarin je huid wordt blootgesteld aan bepaalde lichaamsvreemde stoffen en het huidbelastende potentieel van deze stoffen, en anderzijds van de gevoeligheid van je huid (wat weer mede afhankelijk is van factoren als je leeftijd, gezondheidstoestand en medicijngebruik).

Daarnaast spelen ook nog bepaalde omgevingsfactoren een rol, zoals temperatuur, vochtigheidsgraad en UV-straling. Het gebruik van verkeerde cosmeticaproducten is een belangrijke oorzaak van huidirritatie en contactdermatitis (Fluhr et al., 2008).

Huidirritatie

Wat is cosmetische contactdermatitis?
De huidklachten die ontstaan na contact van de huid met bepaalde lichaamsvreemde stoffen zoals onder meer te vinden zijn in cosmetica, kunnen worden onderverdeeld in huidirritaties en huidallergieën.

Een huidirritatie (irritatieve contactdermatitis) is een chemisch fenomeen dat bij iedereen kan optreden, terwijl een huidallergie (allergische contactdermatitis) alleen optreedt bij mensen die daar een door het immuunsysteem geleide gevoeligheid voor hebben. In beide gevallen is er sprake van een verstoorde barrièrefunctie van de huid en een ontstekingsreactie in de huid (Tan et al., 2014).

Hoewel een irritatie en een allergie twee verschillende verschijnselen zijn, zijn de klachten vrijwel identiek. Vormen van huiduitslag die kunnen worden veroorzaakt door een huidirritatie of huidallergie zijn droogheid, schilferigheid, jeuk, trekkerigheid, branderigheid, roodheid (erytheem), bultjes (papels) en blaasjes (vesikels) (Basketter et al., 2008; Fluhr et al., 2008).

Wat is cosmetische contacturticaria?
Urticaria is de medische naam voor de huidafwijking die in de volksmond veelal netelroos of galbulten genoemd wordt (Urtica betekent brandnetel).

Urticaria wordt gekenmerkt door snel opkomende, vaak heftig jeukende verhoogde plekken op de huid variërend in kleur van bleek tot dieprood, die veelal na enkele uren weer verdwijnen.

Urticaria netelroos galbulten

Urticaria (netelroos of galbulten)

Contacturticaria is urticaria die ontstaat ten gevolge van direct huidcontact met een allergeen. De huidreactie beperkt zich meestal tot de contactplaats (in de meeste gevallen de huid van handen of het gezicht). In tegenstelling tot contactdermatitis, is contacturticaria vluchtig van aard.

Contacturticaria wordt onderverdeeld in:

  • niet-immunologische contacturticaria (NICU): contacturticaria waarbij geen sprake is van sensibilisatie vooraf, en
  • immunologische contacturticaria (ICU): contacturticaria waarbij wél sprake is van sensibilisatie vooraf.

Gerelateerd – Veel voorkomende irriterende en allergene stoffen in cosmetica: een overzicht


Het probleem van onzichtbare huidirritatie
Het grote probleem met huidirritaties en huidallergieën is, dat er sprake is van een glijdende schaal, waarbij lang niet altijd zichtbare beschadigingen te zien zijn.

In de meeste gevallen speelt de invloed van de huidirritatie zich af onder het huidoppervlak, en vaak ontstaat zichtbare huiduitslag als het resultaat van een veelvuldige onderhuidse irritatie.

Wat betreft huidallergieën is er vaak sprake van huidsensitisatie/huidsensibilisatie: het middels blootstelling gevoeliger maken voor de huid voor een bepaalde lichaamsvreemde stof, waardoor sneller een allergische reactie kan optreden bij een nieuwe blootstelling (Basketter et al., 2008; Fluhr et al., 2008).

Hierdoor kunnen mensen het idee krijgen dat de ontstane huidklachten ‘opeens’ zijn ontstaan, terwijl ze een bepaald cosmeticaproduct al lang gebruiken en er nooit eerder last van hebben gehad. In werkelijkheid is er veelal een behoorlijke tijd aan vooraf gegaan voordat de huidirritatie zichtbaar werd en klachten op ging leveren.

Quote Jetske Ultee

Daarnaast kan het ook zo zijn dat het cosmeticaproduct in z’n totaliteit een hoge potentie heeft om de huid te belasten (Ali & Yosipovitch, 2013; González-Muñoz et al., 2014; Park & Zippin, 2014). Dit zijn cosmeticaproducten die:

  • een hoge contactintensiteit hebben, dus gedurende langere tijd op de huid blijven;
  • een hoge pH-waarde hebben, en/of
  • gebruikt dienen te worden op gebieden die gevoeliger zijn voor huidirritaties (de wangen) of allergische reacties (de oogleden en zijkanten van de hals).

De opkomst van huidherstellende en huidkalmerende cosmetica-ingrediënten
Inmiddels zijn veel cosmeticaproducenten naarstig op zoek naar ingrediënten die een geïrriteerde huid zouden kunnen herstellen en kalmeren. Inmiddels zijn er al een paar gevonden waarvoor redelijk wat wetenschappelijk bewijs verzameld is.

Goede huidkalmerende en huidherstellende cosmetica-ingrediënten zijn o.a.:


Bronnenlijst

Ali, S. M., & Yosipovitch, G. (2013). Skin pH: from basic science to basic skin care. Acta dermato-venereologica, 93(3), 261-269.

Basketter, D., Darlenski, R., & Fluhr, J. W. (2008). Skin irritation and sensitization: mechanisms and new approaches for risk assessment. 2. Skin Sensitization. Skin pharmacology and physiology, 21(4), 191-202.

Fluhr, J. W., Darlenski, R., Angelova-Fischer, I., Tsankov, N., & Basketter, D. (2008). Skin irritation and sensitization: mechanisms and new approaches for risk assessment. 1. Skin Irritation. Skin Pharmacology and Physiology, 21(3), 124-135.

González-Muñoz, P., Conde-Salazar, L., & Vañó-Galván, S. (2014). Allergic Contact Dermatitis Caused by Cosmetic Products. Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition), 105(9), 822-832.

Park, M. E., & Zippin, J. H. (2014). Allergic contact dermatitis to cosmetics. Dermatologic clinics, 32(1), 1-11.

Deel dit via:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geplaatst in Huid & Haar Getagd met

Review mijn reviews

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*