Het belang van schoonheid

Schoonheid neemt een centrale plaats in het menselijk bestaan in. Het belangrijkste doel van schoonheid als fysieke aantrekkelijkheid, is om de aandacht te kunnen trekken en plezier te kunnen geven aan de andere sekse, om op die manier voor instandhouding van de soort te zorgen.

De functie van schoonheid is derhalve gelegen in haar informatieve waarde: schoonheid is namelijk de belangrijkste graadmeter voor gezondheid en vruchtbaarheid.

Vrouwelijk en mannelijk
Schoonheid verhoogt de overlevingswaarde
Fysiek aantrekkelijk zijn en het kunnen waarderen van fysieke aantrekkelijkheid verhogen de overlevingswaarde: de kans op het krijgen van een gezonde en vruchtbare partner, gezonde en vruchtbare kinderen, kleinkinderen enzovoort (Fink & Penton-Voak, 2002; Rhodes, 2006, Little et al., 2011). Men spreekt hierbij over seksuele selectie (Darwin, 1859; Grammer et al., 2003).

Hoewel schoonheid vooral voordelen biedt op seksueel gebied, biedt schoonheid een voordeel op vrijwel alle levensterreinen. Schoonheid verhoogt de sociale status in het algemeen. Fysiek aantrekkelijke mensen zijn populairder, krijgen vaker hulp van anderen, krijgen vaker gelijk, komen vaker ongestraft weg met slecht gedrag, en worden over het algemeen als intelligenter, socialer en mentaal gezonder beschouwd (Langlois et al., 2000).

Het recht van de mooiste
De voordelen van schoonheid worden mooi geïllustreerd door het volgende citaat van psychologe Nancy Etcoff (1999) in haar boek ‘Het recht van de mooiste: de wetenschap van mooi en lelijk’:

‘Het uiterlijk is het meest publieke deel van het zelf. Het is ons sacrament, het zichtbare zelf, waarvan de wereld aanneemt dat het een spiegel is van het onzichtbare, innerlijke zelf. Dit vooroordeel mag dan niet eerlijk zijn en niet conform de wijze waarop de meest ethische van alle denkbare werelden zich zou horen te gedragen, maar dat doet niets aan zijn geldingskracht af. Schoonheid heeft consequenties die we niet kunnen uitvlakken door ze te ontkennen. Schoonheid zal haar uitwerking blijven behouden – zij laat zich niet aan banden leggen in de wetteloze wereld van de menselijke aantrekkingskracht. Academici mogen haar in het verstandige gesprek buitensluiten. Snobs mogen minachtend zeggen dat schoonheid iets triviaals en oppervlakkigs is. Maar in de echte wereld komt de schoonheidsmythe al weldra in botsing met de realiteit.’ (p.13).

Het principe van ‘het recht van de mooiste’ geldt bij mensen met name voor vrouwen. Terwijl mannen hun sociale status vooral ontlenen aan hun inkomen en beroep, worden vrouwen met name beoordeeld op basis van hun schoonheid.


Bronnenlijst

Darwin, C. (1859). On the Origin of Species (1st edition) (p. 88). London: J. Murray.

Etcoff, N. (1999). Het recht van de mooiste. De wetenschap van mooi en lelijk. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.

Fink B. en Penton-Voak  I.( 2002). Evolutionary psychology of facial attractiveness. Curr. Dir. Psychol. Sci. 11:154–58

Grammer, K., Fink, B., Møller, A. P., & Thornhill, R. (2003). Darwinian aesthetics – sexual selection and the biology of beauty Biological Reviews, 78(3), 385-407.

Langlois, J.H., Kalakanis, L., Rubenstein, A.J., Larson, A., Hallam, M. & Smoot, M. (2000). Maxims or myths of beauty – A meta-analytic and theoretical review Psychological Bulletin,126(3), 390-423.

Little, A.C., Jones, B.C., DeBruine, L.M., 2011. Facial attractiveness – evolutionary based research. Philos. Trans. R. Soc. B 366,1638-1659.

Rhodes, G. (2006). The evolutionary psychology of facial beauty. Annual Review of Psychology; 57: 199–226.

Deel dit via:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geplaatst in Schoonheid en Gezondheid Getagd met

Review mijn reviews

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*