Argireline tegen voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes – een goed alternatief voor Botox?

Peptiden zijn moleculen bestaande uit ketens van 20 aminozuren of minder (eiwitfragmenten). Omdat peptiden o.a. een rol spelen in de regulatie van huidcelactiviteiten, worden ze door cosmeticaproducten maar al te graag toegevoegd aan hun cosmeticaproducten als actieve ingrediënten.

De ‘acties’ die peptiden zouden moeten uitvoeren op of in onze huid, lopen sterk uiteen. Een bepaald soort peptiden die momenteel erg in opkomst is, zijn de zogenaamde neurotransmitterremmende peptiden.

Argireline-Lipotec-expressierimpels

Bron: Lipotec

Wat zijn neurotransmitterremmende peptiden?
Neurotransmitterremmende peptiden zijn peptiden die de afgifte van neurotransmitters beïnvloeden, en hierdoor spierbeweging verminderen.

Het cosmetische doel van neurotransmitterremmende peptiden is het verminderen van expressierimpels (zoals fronsrimpels, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes), bij welke spierspanning de belangrijkste oorzaak is. De meest bekende neurotransmitterremmende peptide is Botox® (Gorouhi, & Maibach, 2009).

Zoals de meeste van jullie wel zullen weten, is Botox een merknaam voor botulinetoxine, om precies te zijn voor botulinetoxine A. Botulinetoxine is een eiwit dat in staat is om zenuwen die de spieren aansturen tijdelijk te verlammen. Hierdoor is butulinetoxine de aangewezen behandelmethode bij aandoeningen met een verhoogde spierspanning en onwillekeurige spieractiviteit. En natuurlijk deze reden dat Botox (in de juiste dosering en toepassing!) bijzonder effectief is in het verminderen van expressierimpels.


Gerelateerd – De rol van matrikinen in huidveroudering en anti-rimpelcrèmes


De opkomst van neurotransmitterremmende peptiden
Botulinetoxine is erg efficiënt, maar heeft helaas een aantal nadelen. Op de eerst plaats haar hoge neurotoxiciteit: botulinetoxine is en blijft een neurotoxisch gif, waar voorzichtig mee om moet worden gegaan. Ten tweede moet de botulinetoxine om werkzaam te zijn direct in de spiervezels geïnjecteerd worden, wat een cosmetische ingreep (injectable) vereist.

Verschillende bedrijven hebben peptiden ontworpen en op de markt gebracht, waarvan geclaimd wordt dat ze een neurotransmitterremmende werking hebben wanneer ze worden aangebracht op de huid. En hierdoor zouden werken als een milde ‘Botox uit een potje’.

Dit zijn de peptiden Argireline® (INCI-naam: Acetyl Hexapeptide-8, ook wel Acetyl Hexapeptide-3 genoemd), Leuphasyl® (INCI-naam: Pentapeptide-18), SYN®-AKE (INCI-naam: Tripeptide-3) en Vialox ® (INCI-naam: Pentapeptide-3). Van deze peptiden is Argireline het best onderzocht (Gorouhi, & Maibach, 2009; Schagen, 2017).

Argireline: wat is het en hoe werkt het?
Argireline is de merknaam voor Acetyl Hexapeptide-8, dat voorheen Acetyl Hexapeptide-3 genoemd werd. Acetyl Hexapeptide-8 (waarvoor ik voor de leesbaarheid in de rest van het artikel de afkorting AH-8 zal gebruiken), is een synthetische peptide ontworpen door Dr. Martin Rodbell, die is opgebouwd uit de aminozuren arginine, glutamine en methionine.

Structuurformule van Argireline oftewel Acetyl Hexapeptide-8

Structuurformule Argireline (Acetyl Hexapeptide-8)

Diverse in vitro studies en dierstudies bij (jawel) rivierkreeften, tonen aan dat AH-8 het proces dat zorgt voor aanspanning van de spieren kan afremmen, door het nabootsen van – en hierdoor concurreren met – het eiwit SNAP-25 dat medeverantwoordelijk is voor het activeren van de spiercontractie, waardoor minder van de neurotransmitter Acetylcholine vrij kan komen (Gutiérrez et al., 1995,1997; Kang et al., 2015). Hierdoor is AH-8 in staat om spierspanning af te remmen in plaats van te verlammen, zoals botulinetoxine (Cernasov, 2008).

In hoeverre kan AH-8 de huid penetreren?
Net als voor andere peptiden, geldt ook voor AH-8 dat het maar de vraag is of het de huid voldoende kan penetreren om enig effect te kunnen sorteren.

Volgens onderzoek van Ruiz en collega’s (2007) kan AH-8 zijn werkzaamheid prima behouden wanneer het verwerkt wordt in een crème of een gel (Ruiz et al., 2007). Proeven met huidsmeersels op de huid van varkens, lieten zien dat water-in-olie-in-water emulsies en olie-in-water emulsies voor een betere penetratie van AH-8 zorgden dan wanneer het verwerkt werd in een meer vettige water-in-olie emulsie (Hoppel et al., 2015).

Kraeling en collega’s (2015) stelden zowel menselijke huid als de huid van haarloze cavia’s gedurende 24 uur bloot aan een olie-in-water emulsie met 10% AH-8. Na deze periode was het merendeel niet in de huid getrokken en werd met wassen van de huid gespoeld. Het AH-8 dat wél de huid penetreerde, bevond zich voornamelijk in de buitenste hoornlaag. Slechts 0,01% van de AH-8 werd teruggevonden in de opperhuid (van zowel mens als cavia). In de daaronder liggende lederhuid, waar o.a. de huidspieren zich bevinden, werd geen AH-8 aangetroffen.

Het rimpelverminderende effect van AH-8 in huidsmeersels
Ondanks twijfels omtrent het penetratievermogen van AH-8, zijn er toch enkele studies die aanwijzingen geven dat AH-8 verwerkt in cosmetische formuleringen effectief kan zijn.

Ten eerst het onderzoek Blanes‐Mira en collega’s (2002). Volgens hun onderzoek, dat echter wel gesponsord werd door producent Lipotec, leidde het tweemaal daags aanbrengen van een olie-in-water-emulsie met 10% aan AH-8 binnen 30 dagen tot een vermindering in rimpeldiepte van 30% bij 10 gezonde vrouwelijke proefpersonen.

Ook Tadini en collega’s (2015) onderzochten de invloed van topisch aangebrachte AH-8 op de mechanische kenmerken van de huid bij 40 gezonde vrouwen tussen de 35-55 jaar oud. Uit hun onderzoek bleek dat AH-8 de anisotropie van de gezichtshuid (oftewel de huidlijnplooien) in significante mate verminderde.

Wang en collega’s (2013) verrichtten een gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde studie naar de veiligheid en werkzaamheid van het gebruik van AH-8 op de huid rondom de ogen van Chinese proefpersonen. Het gedurende 4 weken tweemaal daags aanbrengen van een olie-in-water emulsie met 20% AH-8, resulteerde tot een significante anti-rimpeleffect (zie foto).

Wang et al 2013 effect argireline bij man

Effect van argireline op de kraaienpootjes bij een mannelijke proefpersoon. Bron: Wang et al., 2013.

Tenslotte is er onlangs een verkennend (maar wel dubbelblind, gerandomiseerd en placebogecontroleerd) onderzoek gepubliceerd naar het effect van een emusie met 0,005% AH-8 op met botulinetoxine behandelde blefarospasme (het onwillekeurig samentrekken van het ooglid). De resultaten hiervan suggereren dat het dagelijks op de huid aanbrengen van een huidsmeersel met AH-8 een effectieve en veilige manier om de werking van de botulinetoxine te kunnen verlengen; het gevonden verschil tussen de behandelgroep en placebogroep was een niet significante trend (Lungu et al., 2013).

In al de hierboven genoemde studies kwam wel naar voren, dat AH-8 veel minder toxisch is dan botulinetoxine (en dus veel veiliger), en zeer goed getolereerd wordt door de huid.

Samengevat
Vooralsnog zijn er geen langdurige dubbelblinde klinische proeven uitgevoerd aan de hand waarvan vast kan worden gesteld of AH-8 verwerkt in een huidsmeersel voor een significante vermindering van expressierimpels kan zorgen.

Aan de andere kant is AH-8 een zeer veilig cosmetica-ingrediënt, waarvan het uitproberen weinig risico’s met zich mee lijkt te brengen, behalve dan wellicht een minder gerimpelde huid. Persoonlijk ben ik ook erg benieuwd of het wellicht effectiever zou kunnen zijn wanneer het bijvoorbeeld gebruikt wordt in combinatie met een Dermaroller.

Mocht uiteindelijk blijken dat AH-8 werkt zoals door de producent geclaimd wordt, dan betekent dit zeer waarschijnlijk dat AH-8 in staat is om via de hoornlaag het spierweefsel gelegen in de lederhuid te kunnen bereiken. In dit geval zal AH-8 eerder vallen onder de farmaceutische stoffen, en zal het maar de vraag zijn of het nog verwerkt mag worden in cosmeticaproducten. Hoe dan ook, eerst maar eens onderzoeken of het überhaupt werkt!

Denk je dat AH-8 een goede toevoeging zou zijn aan jouw huidverzorgingsroutine? AH-8 is o.a. verwerkt in de volgende (verder ook goed geformuleerde!) cosmeticaproducten:

  • Clinique Fresh Pressed Daily Booster with 10% Pure Vitamin C (o.a. te koop bij Douglas en ICI PARIS XL).
  • Collistar Eye Contour Hyaluronic Acid + Peptides Perfect Eyes (o.a. te koop bij Douglas en ICI PARIS XL).
  • The Ordinary Buffet (o.a. te koop bij Douglas).

Bronnenlijst

Blanes‐Mira, C., Clemente, J., Jodas, G., Gil, A., Fernández‐Ballester, G., Ponsati, B., … & Ferrer‐Montiel, A. (2002). A synthetic hexapeptide (Argireline) with antiwrinkle activity. International journal of cosmetic science, 24(5), 303-310.

Cernasov, D. (2008). The design and development of anti-aging formulations. Skin aging handbook: an integrated approach to biochemistry and product development. New Jersey: William Andrew Inc, 291-325.

Gorouhi, F., & Maibach, H. I. (2009). Role of topical peptides in preventing or treating aged skin. International journal of cosmetic science, 31(5), 327-345.

Gutiérrez, L. M., Cánaves, J. M., Ferrer-Montiel, A. V., Reig, J. A., Montal, M., & Viniegra, S. (1995). A peptide that mimics the carboxy‐terminal domain of SNAP‐25 blocks Ca2+‐dependent exocytosis in chromaffin cells. FEBS letters, 372(1), 39-43.

Gutiérrez, L. M., Viniegra, S., Rueda, J., Ferrer-Montiel, A. V., Canaves, J. M., & Montal, M. (1997). A peptide that mimics the C-terminal sequence of SNAP-25 inhibits secretory vesicle docking in chromaffin cells. Journal of Biological Chemistry, 272(5), 2634-2639.

Hoppel, M., Reznicek, G., Kählig, H., Kotisch, H., Resch, G. P., & Valenta, C. (2015). Topical delivery of acetyl hexapeptide-8 from different emulsions: influence of emulsion composition and internal structure. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 68, 27-35.

Kang, A., Shults, A., & Zhao, Y. (2015). Argireline decreases EPSP amplitude over time, and increases paired-pulse facilitation in a dose-dependent manner. Pioneering Neuroscience, 15, 17-23.

Kraeling, M. E., Zhou, W., Wang, P., & Ogunsola, O. A. (2015). In vitro skin penetration of acetyl hexapeptide-8 from a cosmetic formulation. Cutaneous and ocular toxicology, 34(1), 46-52.

Lungu, C., Considine, E., Zahir, S., Ponsati, B., Arrastia, S., & Hallett, M. (2013). Pilot study of topical acetyl hexapeptide‐8 in the treatment for blepharospasm in patients receiving botulinum toxin therapy. European journal of neurology, 20(3), 515-518.

Ruiz, M. A., Clares, B., Morales, M. E., Cazalla, S., & Gallardo, V. (2007). Preparation and stability of cosmetic formulations with an anti-aging peptide. Journal of cosmetic science, 58(2), 157-171.

Schagen, S. K. (2017). Topical Peptide Treatments with Effective Anti-Aging Results. Cosmetics, 4(2), 16.

Tadini, K. A., Mercurio, D. G., & Campos, P. M. B. G. M. (2015). Acetyl hexapeptide-3 in a cosmetic formulation acts on skin mechanical properties-clinical study. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 51(4), 901-909.

Wang, Y., Wang, M., Xiao, S., Pan, P., Li, P., & Huo, J. (2013). The Anti-Wrinkle Efficacy of Argireline, a Synthetic Hexapeptide, in Chinese Subjects. American journal of clinical dermatology, 14(2), 147-153.

Deel dit via:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Geplaatst in Huid & Haar Getagd met , , , ,
2 reactie op “Argireline tegen voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes – een goed alternatief voor Botox?
  1. Emma schreef:

    Naast Buffet heeft The Ordinary ook gewoon een 10% argireline serum voor €7,-!

  2. Gina schreef:

    Getest op haarloze cavia’s? Dan moet t wel een topproduct zijn.

Review mijn reviews

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*